EDZŐTÁBOR 2008. ZALALÖVŐ
"A karate-do nem csak harcművészet, a karate-do az életről, az emberiségről, az erkölcsről alkotott személet,
amellyet csak nehéz úton lehet elsajátítani, s amely önmagában hordozza
hasznát és jutalmát.
A karate-do hit önmagunkban, hit a világban és abban, hogy az ember bele tud
illeszkedni a világba, amit kapott! "

A klub története


Mit is jelent az a szó, hogy KARATE? – válasz az elméleti övvizsga kérdésekben nagyon egyszerűen lett megfogalmazva. „ A Japán „kara te” szóképek jelentése: üres kéz. Ez a kifejezés a segédeszköz nélkül, vagyis fegyvertelenül, puszta kézzel vívott küzdelemre utal.
De hát mi is az a KARATE?
A szó hallatán sokan még ma is tégla- és cseréptörésre gondolnak, vagy látványos pankrációval tévesztik össze. A karate azonban éppúgy nem azonos az olcsó hatásokra törekvő vásári látványosságokkal, mint ahogy a birkózás, ökölvívás, vagy a cselgáncs sem azonos az utcasarki verekedéssel. Sajátos mozgásanyaga a test különböző részeivel végzett támadásokat és védéseket tartalmaz. A testi és szellemi képességek edzésének gyakorlati célja az, hogy a fizikai és pszichikai energiák összpontosításával képessé tegyen a hatékony önvédelemre, illetve az ellenfél egyetlen, döntő támadással való harcképtelenné tételére.

Egészen egyszerűen fogalmazva: a karate ütések, rúgások, illetve az azok elhárítására szolgáló védések rendszere.

A tudományos eredmények felhasználásával végzett korszerű edzés a speciális fizikai és pszichikai képességek kifejlesztésével hatékony önvédelmet biztosít.
Érdekel az önvédelem? Rajta ismerkedj a karatéval a leghatásosabb önvédelmi rendszerrel.
Kíváncsi vagy, hogy milyen szinten ismerted meg a karatét? 4 havonta minősítő övvizsgát tehetsz amit az IJKA Hungary Szövetség ellenjegyez.
És ha még mindig a tudásodat akarod tesztelni, kellő felkészülés után van lehetőséged a versenyeken lemérni azt. Clubunk szép hagyományokkal rendelkezik e téren is. Számtalan Magyar Bajnok, Országos Bajnok van tagjaink között de edzhetsz együtt Europa Bajnokunkkal is.

Karate a legjobb egészség megóvó rendszer. Mint kondicionáló testmozgás, nagyfokú hajlékonyságot, gyorsan mobilizálható erőt alakít ki. A testi és szellemi erőnlét megszerzésének és megőrzésének kiváló eszköze. Jellegzetes, sokrétű gyakorlatanyaga dinamikus izommunkát követel, növeli a mozgékonyságot, fejleszti a mozgáskoordinációt. Korra és nemre való tekintet nélkül milliók űzik szabadban és teremben, társakkal, vagy egyedül. Japánban az általános iskoláktól az egyetemekig a testnevelés szerves része.
A diszlexiás, diszgráfiás (olvasási és írási nehézséggel küzdő) gyerekeknél
a karate hatására tudnak kifejlődni azok az idegközpontok, amelyek fejlődése csecsemőkorban valami miatt elmaradt.
A karate segíti:
- testtudat fejlesztését, ezen belül a testséma kialakítását (pl: utánzó mozgások) és a testérzetek kialakítását, ami az izmok működtetésével segíthető(lazító, feszítő gyakorlatok)
- a mozgások koordinálását
- a koncentrációs készség fejlesztését
- egyensúlyfejlesztést( ez a 2 testfél integrálását segíti bal-jobb)
- ritmusérzék és az emlékezet fejlesztést

Mint versenysport, az utóbbi években hallatlan gyorsasággal terjedt világszerte. Rendszeresen szerveznek nemzeti, kontinentális és világbajnokságokat. A versenyekre jellemző küzdőszellem, gyorsaság, izgalom egyre több hívet szerez az új sportágnak. A versenyeket két számban írják ki: A kata (formagyakorlat) a mozgáskoordináció, a kumite (szabad harc) a küzdelem művészete.
Szeretném megjegyezni, hogy 1985 évben a Sportegyesületünk rendezhette meg az akkor frissen alakult Vas megyei Karate, Teakwando és más Harcművészeti Szakszövetség támogatásával a Karate Gyermek Világkupát
Amit Mikulás kupának ill. Claudius kupának neveztünk el.
A karate végső célja azonban nem mások legyőzése, lényege nem a múló sportdicsőségre való törekvés, hanem a személyiség, a jellem formálása.
Az edzések légköre szinte észrevétlenül alakítja ki azokat a pozitív tulajdonságokat, melyek a karate valódi értelmét jelentik. A testi képességek fejlesztése mellett igen hangsúlyos az akaraterő, az összpontosító képesség, a kitartás, önfegyelem fokozása. A karate nem cseréptörés, nem verekedő iskola, hanem elmélyült, szorgalmas gyakorlás, melynek értelmét nem az elsajátított mozdulatok, hanem a rendszeres gyakorlásuk által kifejleszthető értékes emberi tulajdonságok adják meg.